מילונים

הפרלמנט

הפרלמנט

הגוף הייצוגי של מדינה או מדינה שיש בכוחה לקבוע חוקים ולממשל.