מילונים

פצצה

פצצה

כלי נשק נפץ המפוצץ בפגיעה, במתג, באמצעי תזמון או באמצעים אחרים.