מילונים

סליחה

סליחה

התרגול של חיפוש להשיג יתרון על ידי דחיפת אירועים מסוכנים לגבולותיהם וקיווי שהצד השני יירד.