צבא

קבוצה גדולה של אנשים שהתאמנו והתארגנו ללחימה יבשתית.