מילונים

מונה

מונה

כסף ששילמה הכמורה לאפיפיור. כל אנשי הכמורה הקתולים נאלצו לשלם את הרווח משנתם הראשונה בכל תפקיד חדש או מתקדם.