מילונים

אנכרוניזם

אנכרוניזם

אדם או דבר שמוצג כמי שהיה בזמן ההיסטורי הלא נכון. למשל טלפון נייד בתקופות הוויקטוריאניות.