מילונים

זוויות

זוויות

חבר או צאצא לעם הגרמני שהגיע לאנגליה מדרום יוטלנד במאה החמישית. הם ייסדו את ממלכות נורתומבריה, מזרח אנגליה ומרסיה. יחד עם הסקסונים והיוטים הם הקימו את העם האנגלו-סקסי.