מילונים

המזבח

המזבח

בכנסיות הנוצריות השולחן בו נלקחת הקודש.