מילונים

הברית

הברית

ברית היא הסכם שנעשה בין שתי מדינות או יותר לתת אחד לשני עזרה במידת הצורך. כאשר נחתמת ברית, המדינות הללו מכונות בעלות הברית.