מילונים

בני ברית

בני ברית

מדינות או מדינות הקשורות בברית אחת. במלחמת העולם הראשונה המונח שימש לציון בריטניה, צרפת, רוסיה ובהמשך ארה"ב. במלחמת העולם השנייה המונח שימש לציון בריטניה, צרפת, ברית המועצות וארה"ב. .